Konsorcjum aż siedmiu dolnośląskich banków spółdzielczych udzieliło Gminie Polkowice długoterminowego kredytu (do kwoty 44.529.206,00 zł). Środki mają być przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Polkowice w 2021 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

konso2021

Nasze zwycięskie konsorcjum złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Usługa została wyceniona na kwotę 7.628.278,96 zł. W przetargu Nasze konsorcjum pokonało banki komercyjne.

  • Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich
  • Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich
  • Bank Spółdzielczy w Jaworze
  • Bank Spółdzielczy w Trzebnicy
  • Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej
  • Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi
  • Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie

Liderem konsorcjum za obopólną zgodą został Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich.

Wszyscy członkowie konsorcjum wskazywali na korzyści wynikające z podjętej współpracy i szans jej dalszej kontynuacji.

POWRÓT