Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 grudnia 2021 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich

Wprowadzane zmiany wynikają z podniesienia stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2021 r. (ze skutkiem od 4 listopada 2021 r.)

POWRÓT