W zakresie bezpośredniej obsługi Klienta Oddziały Banku będą w dniu 07/01/2022 r. nieczynne.

Zlecenia płatnicze składane za pomocą bankowości elektronicznej będą realizowane w tym dniu do godziny 14.30.

Realizacja zleceń w dniu 07/01/2022 r.:
1) zlecenia krajowe międzybankowe w walucie PLN składane kanałami bankowości elektronicznej do godziny 14.30 zostaną zrealizowane w dniu 07/01/2022 r., po godzinie 14.30 zrealizowane zostaną w drodze rozliczeń międzybankowych w następnym dniu roboczym

2) pozostałe zlecenia składane do realizacji kanałami bankowości elektronicznej:

a) zlecenia pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich: przelewy wewnętrzne, zakładanie i zrywanie lokat internetowych, dyspozycje spłaty kredytów w BS Kąty Wrocławskie – złożone do godziny 14.30 będą zrealizowane w dniu 07/01/2021 r., po godzinie 14.30 zrealizowane zostaną w następnym dniu roboczym.

b) zlecenia Sorbnet złożone do godziny 14.30 - realizowane będą z datą bieżącą 07/01/2022 r., natomiast złożone po wymienionych godzinach zostaną przekazane do realizacji w kolejnym dniu roboczym.

POWRÓT