Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 maja 2022 r. Bank wprowadza zmiany w Tabeli oprocentowania depozytów i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich

Wprowadzane zmiany wynikają z podniesienia stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 6 maja 2022 r.

Aktualna tabela oprocentowania depozytów i kredytów.

POWRÓT