Potrzebujesz zastrzyku gotówki ? Weź Dobry kredyt w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich.

Cel

Na każdy cel konsumpcyjny bez konieczności udokumentowania wykorzystania tego celu.

Dla kogo ?

Kredyt przeznaczony jest dla klientów korzystających obecnie lub w przeszłości z produktów depozytowych lub kredytowych w naszym Banku oraz dla tych wszystkich osób, które nie były do tej pory klientami banku.

Warunki kredytowania

  1. Bez poręczycieli.
  2. Kredyt udzielany jest na okres 27 miesięcy
  3. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wynoszącej 7,20% w stosunku rocznym.
  4. Kwota udzielonego kredytu nie może być niższa niż 500 zł i wyższa niż 10 000 zł
  5. Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu zgodnie z obowiązującą w Banku Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe.
  6. Kredyt spłacany jest wyłącznie w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych).

Zobacz także:

Niezbędne dokumenty


Więcej informacji uzyskasz w oddziałach Banku : NASZE PLACÓWKI

  •  Oddział Kąty Wrocławskie (71) 36-46-920
  •  Oddział Sobótka (71) 36-46-950
  •  Oddział Żórawina (71) 31-64-365

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

RRSO wynosi 13,53% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości 2 000,00 zł , umowa zawarta w dniu 01-06-2020 r. na okres 27 miesięcy,  oprocentowanie zmienne w wysokości 7,20% w stosunku rocznym, raty stałe, płatne ostatniego  dnia każdego miesiąca, wysokość pierwszej raty 80,45 zł.  Całkowity koszt kredytu wynosi 292,06 zł na, który składają się: odsetki w wysokości 172,06 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 6,00% tj. 120,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 2 292,06 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

POWRÓT