Stawki rynkowe WIBOR/WIBID  obowiązujące w miesiącu   -   czerwiec - 2022 r.
Wskaźnik referencyjny opis wartość
WIBID 1M średnia za poprzedni miesiąc 5,39%
WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 5,69%
WIBID O/N z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 5,13%
WIBID 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału 4,07%
WIBOR 1M średnia za poprzedni miesiąc 5,59%
WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 5,89%
WIBOR 3M średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu  4,27%
WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału 4,77%
WIBOR 3M średnia za poprzedni miesiąc 6,42%

WIBOR 3M

z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału

3,65%

WIBOR 1M z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca 5,83%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca styczeń - 2022 2,87%
WIBOR 6M z pierwszego dnia roboczego miesiąca kwiecień - 2022 5,10%

 Archiwum wskaźników referencyjnych

POWRÓT