Ochrona środowiska naturalnego stanowi dla Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich ważny element długoterminowej strategii. Zarząd Banku wraz z Pracownikami, świadomi zagrożeń płynących z nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych aktywnie starają się im przeciwdziałać.

fotovfotov2

Z ogromną satysfakcją informujemy o zainstalowaniu w Naszym Oddziale w Żórawinie instalacji fotowoltaicznej.

Bank nie chce biernie obserwować negatywnych zmian w naszym otoczeniu, dlatego działa w sposób zrównoważony.

Zachęcamy również lokalnych mieszkańców i instytucje do przedsięwzięć ekologicznych, aby nasze środowisko było czystsze i lepsze.

Musimy wszyscy zadbać o zdrowie nas samych i przyszłych pokoleń. 

POWRÓT